Otevřený kongres

   České geologické společnosti
a Slovenskej geologickej spoločnosti
logo-CGS.gif, 6,6kB logo-SGS.gif, 3,8kB

O Slovenskej geologickej spoločnosti

Slovenská geologická spoločnosť nadväzuje na tradície Uhorskej geologickej spoločnosti založenej v roku 1848 a Československej spoločnosti pre mineralógii a geológii (ČSMG), ktorá bola založená v roku 1923, a svoje celoštátne zjazdy začala organizovať od roku 1933. SGS ako samostatný subjekt bola zriadená v roku 1967. Od roku 1991 má právnu subjektivitu.

V rokoch 1933 až 1993 sa konalo spolu 27 zjazdov ČSMG a SGS. Po vzniku Slovenskej republiky SGS zorganizovala doteraz 4 vlastné zjazdy – r. 1995 v Spišskej Novej Vsi, r. 1997 v Bratislave, r. 2001 v Banskej Štiavnici, r. 2005 na lokalite Medvedia Hora. Spoločný kongres SGS a ČGS 2009 bude v poradí 32. celoštátne podujatie geologických spoločnosti pôsobiacich na území Českej a Slovenskej republiky. Bude to 12 podujatie organizované na slovenskom území, 15. počas existencie SGS, 5. v ére Slovenskej republiky a prvý spoločný kongres SGS a ČGS po vstupe SR a ČR do Európskej únie.

WWW stránky Slovenske geologickej spoločnosti

email: kongres(at)geologickaspolecnost.cz
Správce stránek V. Erban, webhosting poskytuje společnost Spider.