Otevřený kongres

   České geologické společnosti
a Slovenskej geologickej spoločnosti
logo-CGS.gif, 6,6kB logo-SGS.gif, 3,8kB

Organizátoři

Česká geologická společnost

Slovenská geologická spoločnosť

v spolupráci s:

Česká geologická služba

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

Organizační výbor (CZ)

P. Budil; B. Dudíková Schulmannová; O. Fatka; K. Verner; D. Buriánek a V. Janoušek.

Organizační výbor (SK)

L. Šimon; M. Kohút; P. Uher; Z. Nemeth; D. Ozdin; Ľ. Iglárová; I. Broska a J. Madaras.

email: kongres(at)geologickaspolecnost.cz
Správce stránek V. Erban, webhosting poskytuje společnost Spider.