Otevřený kongres

   České geologické společnosti
a Slovenskej geologickej spoločnosti
logo-CGS.gif, 6,6kB logo-SGS.gif, 3,8kB

Geologický vývoj Českého masívu a Západních Karpat

Ve dnech 21.–25.9.2011 se uskutečnil již 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenské geologické společnosti v prostoru Ski areálu Monínec, v blízkosti známého městečka Sedlec-Prčice, v oblasti Sedlecké kotliny zvané Český Merán. Sešlo se zde na 120 odborníků všech geologických disciplin z České a Slovenské republiky. Kongresu se též zúčastnili zahraniční hosté prof. Euan N.K. Clarkson z University of Edinburgh, dr. Brigitte Schoenemann z Universität Bonn a dr. Marek Awdankiewicz z Uniwersytet Wroclawski.

Na kongresu bylo předneseno téměř 70 přednášek a bylo vystaveno 30 posterů širokého spektra geovědních disciplín. Uskutečnily se čtyři prekonferenční exkurze. První, „Dekorační kameny Prahy a Geopark PřFUK“, se uskutečnila ještě v Praze a vedli ji dr. Barbora Dudík-Schulmannová a dr. Kryštof Verner. Z Monínce byly organizovány dvě autobusové exkurze: „Petrogeneze a geodynamický vývoj Středočeského plutonického komplexu“, kterou vedl dr. Vojtěch Janoušek s dr. Jiřím Žákem a dr. Kryštofem Vernerem, a „Paleogeografie a vývoj spodního paleozoika oblasti Barrandienu“ pod vedením dr. Oldřicha Fatky a dr. Petra Budila. Poslední – pěší - exkurzi „Geologické zajímavosti okolí Monínce“ vedli dr. David Buriánek a dr. František Holub.

Večer druhý den kongresu byly v Prčici, v restauraci „U Škrpálu“, předneseny dvě přednášky pro veřejnost. První, „Nebezpečné vulkány“, přednesl dr. Ladislav Šimon, předseda Slovenské geologické společnosti. Přednáška dr. Jiřího Jiránka, geologa a diplomata, „Ztracený svět stolových hor“ nás zavedla do fantastické Guayanské přírody. Obě byly provázeny bohatou fotografickou dokumentací.

Součástí kulturního programu kongresu byla návštěva Hornického muzea v Příbrami, jeho mineralogických a ložiskových sbírek a projížďka hornickým vláčkem.

Poděkování za úsilí a čas věnovaný organizaci kongresu patří na slovenské straně Ladislavu Šimonovi, Milanu Kohútovi. Martině Moravcové a Zoltánu Némethovi z GUDŠ a Pavlovi Uherovi z PřFUKo v Bratislavě a na české straně Kryštofu Vernerovi, Davidu Buriánkovi, Petru Budilovi, Barboře Dudík-Schulmannové a Vojtěchu Janouškovi z ČGS, Oldřichu Fatkovi z PřF UK a Blance Čížkové z České geologické společnosti. Poděkování za finanční pomoc patří též sponzorům: ČGS a GÚDŠ, firmám DiaTecH, s.r.o., GeoTec GS, Nikon, G-consult, Aura, TopGeo Group CZ spol.s r.o. a Czech Oil Company.

email: kongres(at)geologickaspolecnost.cz
Správce stránek V. Erban, webhosting poskytuje společnost Spider.