Otevřený kongres

   České geologické společnosti
a Slovenskej geologickej spoločnosti
logo-CGS.gif, 6,6kB logo-SGS.gif, 3,8kB

O České geologické společnosti

Česká geologická společnost (ČGSpol) je dobrovolná výběrová organizace sdružující vědecké, pedagogické a odborné pracovníky v širokém spektru geologických věd, ale i studenty a zájemce o geologii. Jejím předchůdcem byla, podobně jako u Slovenské geologické společnosti, Československá společnost pro mineralogii a geologii, založená v r. 1923. Posláním ČGSpol je sdružuje odborníky nejrůznějšího zaměření v geologii a rozvíjet jejich odbornou, pedagogickou i praktickou činnost. Svými aktivitami zasahuje i do pedagogické a odborné geologické problematiky v České republice a mezinárodně reprezentuje geologické vědy prostřednictvím Českého Národního geologického komitétu, jehož činnost podporuje.

ČGSpol koordinuje své akce s dalšími odbornými vědeckými institucemi a společnostmi v ČR a spolupracuje se zahraničními odbornými společnostmi stejného zaměření. Spolupráce se Slovenskou geologickou společností je v rámci této součinnosti prioritou.

Po vzniku České republiky proběhly tři sjezdy ČGSpol – v roce 1993 v Adamově, v roce 2005 ve Slavonicích a v roce 2007 ve Volarech.

WWW stránky České geologické společnosti

email: kongres(at)geologickaspolecnost.cz
Správce stránek V. Erban, webhosting poskytuje společnost Spider.